Zoología. Índice de la Erpetología. Página 674. Tomo 4. Los Tres Reinos de la Naturaleza. en Aragón.
Naturaleza de Aragón > Buffon > Los Tres Reinos de la Naturaleza

Zoología. Índice de la Erpetología. Página 674. Tomo 4. Los Tres Reinos de la Naturaleza.

Buffon Los Tres Reinos de la Naturaleza

Autor: Francisco Javier Mendivil Navarro Fecha: 6 de junio de 2021 última revisión7.a esp. E. hygiw. 8.a esp. E. fulvius. 9.a esp. E. lemniscatus. 9.a bis. E. lubricus. 10.a esp. E. occipitalis. 11.a esp. E. miparlilus. 12.a esp. E. decussatus. E. diaslema. E. epistema, E. frontalis. E. surinainensis. E. collaris ó colii-

13.* esp 14.a esp. 15.a esp 16.a esp. 17.a esp gaster. 18.a esp. 19.a esp. 20.a esp. 21.a esp.

E. bipunctiger. E. tiilineatus. E. fnrcalus. E. bivlrgatus.

II Gen. Pseudelaps. 1.a esp. P. mulleri.

2.a esp. P. psammophidius. 3.a esp. P. squamulosus.

III Gen.—Furina. 1.a esp. F. diadema. 2.a esp. F. bímaculata. 3.a esp. F. caionotos. 4.a esp. F. lexlilis.

IV Gen.—Trimeresurus. 1.a esp. T. ophiophagus. 2.a esp. T. porphyreus.

V Gen.—Alecto. * 1.a esp. A. curta.

2.a esp. A. varÍLgata. 3.a esp. A. corónala. 4.a esp. a. bungaroides.

VI Gen.—Sepedón. Especie única. S. hremaoba-

tes.

Vil. Gen.—Cansos. Especie única. C. rhombea-tus.

VIII Gen.—Bungarus. 1.a esp. B. annularis. 2.a esp. B. semifascialus. .3.a esp. B. arcualus.

4.a esp. B. CEeruleus/

IX Gen.-Naja.

1.a esp. X. tripudians. 2.a esp. N. baje. 3.a esp. N. angusticeps. 4.a esp. Atractaspis bibroni. II. Fam. Platieercos.

I Gen.—Platurus. Especie única. P. fasciatus.

II Gen.—Aipysurus. 1.a esp. A. lsvis.

2.a esp. A. fuliginosus.

III Gen.—Disleira. 1.a esp. D. dolíala. 2.a esp. tí. prascutata.

IV Gen.—Pelamis. Especie única. P. bicolor.

V Gen.—Acalyptns. Especie única. A. supereilío-

sus vol peronii. \T Gen.—Hyclrophis.

í¡.' 2.a 3.a

6.a

7 a

esp. II. schistosus. esp. H. pelamidoides. II. striatus. 4.a esp. H. fasciatus. 5.a esp. II. nigrocinclu-. esp. H. gracilis, esp. H. spiralis. 8.a esp. H. microcepbalus. 9.a esp. H. schizopliotis. V. Sec. Solenoglifos ó tanalo-

fidios. 1. Fam. Viperuleos. J Gen.—Acanlhophis. Especie única. A', ccjvíloiii^.

PAGS.

480 id. id. id. 481 id. id. id. id. id. id.

id. i,d. 482 id. id. id. id. id. id. • id. 483 id. id. id. id. id. id. id. 481 id. id. id. id.

id. id.

485

id. 486

id.

id.

¡d.

id. 488

id. id.

¡d. 489 490 id. id. 491 id. id. id. id. id. id. id.

492

id.

id.

id.

id. 493

id.

id.

id.

id.

¡d.

494 4116 id.

ol.

índicr m la F.RPF.T0L0GÍA.

PAOS.

II Gen.—Pelias. Especie única. P. bcrus.

III Gen.—Vipera.

1.a esp. V-. aspis vel préster. 2.a esp. V. ammodytes. 3.a esp. V. hexacera.

IV Gen.—Eehidna. 1.a esp. E. arietans. 2.a esp. E. gabonica. 3.a esp. E. atricauda. 4.a esp. E. mauritaniea. 5.a esp. E. átropos.

6.a esp. E. elegans. 7.a esp. E. inornata. V. Gen.—Cerastes. 1.a esp. C. regypliacus. 2.a esp. C. persicus. 3.a esp. C. lophophrys. Vipera (Cerastes) caudalis.

VI Gen.—Echis.

1.a esp. E. carinata. 2.a esp. E. frenata. II. Fam. Crotalídeos.

VII Gen.—Crotalus.

1.a esp. C. durissus. 1

2.a esp. C. rhombifer. 3.a esp. C. horridus. 4.a esp. C. confluentus. 5.a esp.' C. miliarius. 7.a esp. C. tergemínus. VIH Gen. Lacbesis. Especie única. L. mutus. IX Gen.—Trigonocepbalus.

1.a

esp. 3.a esp 4.a esp. 5.a esp, X Gen

T. piscivorus. T. contoilrix. T. Iialys. T. blomhoífii. T. bypnalc. -Leiolep¡s~.

Especie única. L. rhodostoma. XI Gen.—Botbrops. 1.a esp. B. tanceolatus. 2.a esp. B. atrox. 3.a esp. B. jararaca. 4.a esp. B. castelnaudii. 5.a esp. B. alterr.alus. 6.a esp. B. viridis. 7.a esp. B. bdineatus. 8.a esp. B. nigro-marginalus. Xlt Gen. —Átropos. 1.a esp. A. puniceus. 2.a esp. A. darwini. 3.a esp. A. mexicanos. XIII Gen.—Tropidoléemus. 1.a esp. T. wagteri. 2.a esp. T. hombroni. Urden IV. Batracios ó ranas. Cap. I. De las funciones de

relación en las ranas. Arl. I. De la osteología de las ranas.

Arl. II. De la miologia de los

batracios. , Art. III. De la neurología de I las ranas.

Art. IV. Déla fisiología de los sistemas óseo y muscular cu las ranas. Art. V. De la fisiología del sistema nervioso en las ranas. § I. Del tacto. § II. Del olfato. Ü III. Del gusto. § IV. Del oido. § V. De la vista. Cap. II. Déla función de nutrición en los batracios. Art. T. De la digestión en los y batracios.

496 497

id.

id. 498 499

id.

id.

id.

id. 500

id.

id.

id.

id.

id. 501

id.

id.

id.

id.

id.

id. 502 503 504

id.

id.

id.

id. 505 id. id.

id. 506 id. id. id. id. 5Ó7 id. id. id. 508 id. id. ' id. id. id. id. 509 id. id. id. id. id. 510

512

id-

513

51 l

Art. II. De la absorción en las ranas.

Art. III. De la respiración en

las ranas. Art. IV. Pe la circulación en

las ranas. Art. V. De la calorificación en

las ranas Art. VI. De las secreciones en

las ranas. Cap. III. De las funciones de

reproducción en las ranas. Cap. IV. Indicación de las

obras relativas á la historia

de los batracios. I Sub orden. Peroineles. Grupo de los ofiosomas. Fam.

de los ceciloideos.

1 Gen.—Caecilía. 1.a esp-, C. lumbricoidea. 2.a esp. C. albivenlris. 3.a esp. C. compressicauda. 4.a esp. C. rostrata. 5.a esp. C. oxyura.

II Gen.—Siphonops. 1.a esp. S. anoulalus.

2 a esp. S. mexicanus.

III Gen.—Epicrium. Especie única. E. glutinosum.

IV Gen.—Khinatiema. Especie única. B. bivittatum. II Sub-órdon. Anuros. I Grupo. Faneroglosos. Fam. de los raniformes.

I Gen.—Pseudis. Especie única. P. meríanae.

II Gen.—Üxyglossusv Especie única. 0. lima.

III Gen.—Rana.

pags.

519 520 521

522 id. 523

1.a esp. R. culipora. 2.a esp. R. lesehenaultii. 3.a esp. R. viridis. 4.a esp. R. mascareniensis. 5.a esp. R. halecina. 6.a esp. R. palustris.' 7.a esp. R. temporaria. S.a esp. R. sylvatica. 9.a esp. R. malabanca. 10a esp. R. galamensís. 11.a esp. R. rugosa. 12a esp R. mugiens. 13.a esp. R. clamata. 14.a esp. R. tigrina. 15.a esp. R. grunniens 16.a esp. R. macrodon. 17.a esp. R. kuhlii. 18.a esp. R. fuscicula. 19.a esp. R. delalandn. 20.a esp. R. fasciata.

IV Gen.—Cyslignalhus. 1.a esp. C. ocellatus. 2.a esp. C. typhonius. 3.a esp. C. macroglossus. 4.a esp. C. gracilis. 5.a esp. C. labírynthicus. 6.a esp. C. peronii. 7.a esp. C. bibroni. id. | S.a esp. C. nodosus. 9.a esp. C. roseus.

515 ' 10.a esp. C. georgianus.

516 1 11.a esp. C. senegalensis.

517 V Gen—Leiuperus.

id. Especie única. L. marmora-id. tus.

518 VI Gen.—Discoglossus. Especie única. D. pictus.

id. VIt Gen.—Ceratophrys.

1.a esp. C. dorsata. 'id. I 2.a esp. C, boiei.

520 527

id. 528 529 id. id. id. id. id. id. id. ¡d. 530 id. id. 531 532 id. 534 535 id. id. id. 537 id. id. id. 538 id. id. 539 id. id. id. id. id. 540 id. id. id. id. id. id. 541 id. 542 id. id. id. id. id. id. id. id. id. id.

543 id. id. id. id. id.