Els Agents Geológics: Acció de l'Aigua i el Gel Geologia Naturaleza d'Aragó.
Naturalesa d'Aragó > Geologia

Els Agents Geológics: Acció de l'Aigua i el Gel. Naturalesa d'Aragó.Els agents erosivos que han modelat tots aquests relleus a Aragó són els següents:

Desenvolupés únicament el tema de les aigües continentals per ser el fonamental.

Aigües de arroyada o salvatges.

Són aigües de pluja que descendeixen pels vessants sense llera fixa.

Torrents

Ríos

Aigües subterraneas. Fenòmens Kársticos.

Acció erosiva de la neu.

Acció erosiva del gel.

Fenòmens periglaciales.

Relació de temes sobre Geologia a Aragó.

Altres adreces sobre Geologia en Internet.