Pasapues - Aviso legal.

Pasapues - Aviso legal. Aragó

Naturalesa d'Aragó > en catala

L'Associació Cultural Aragó Interactiu i Multimèdia (d'ara endavant AIM), amb domicili social a Urbanización Parque Roma Bloque I - 2, 1 A - Zaragoza, presta serveis d'informació pública a Internet, a través de "www.naturalezadearagon.com" en els termes recollits en les presents condicions generals:

PRIMERA. - Els serveis que componen "www.naturalezadearagon.com" per als usuaris són els que en cada moment siguin oferts, sent tots ells en principi, i sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar d'acord amb la clàusula novena d'aquestes condicions generals, de caràcter gratuït. Alguns dels serveis oferts requereixen ser un usuari registrat, per a la utilització ha de disposar del codi d'accés com a usuari professional de "www.naturalezadearagon.com".

SEGONA. - Pel mer ús de la web "www.naturalezadearagon.com", l'usuari manifesta que accepta sense reserves de les presents condicions generals.

TERCERA. - L'usuari s'obliga a no utilitzar els serveis per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals. S'obliga així mateix a no remetre missatges utilitzant una identitat falsa, així com a no camuflar cap manera l'origen del missatge.

QUARTA. - "www.naturalezadearagon.com" actua exclusivament com a prestador d'un servei d'intercanvi de comunicació entre les parts, professionals i usuaris, no es fa responsable dels continguts que, en contravenció les presents condicions generals, les parts puguin enviar, sent l'usuari l'únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos.

CINQUENA. - L'usuari s'obliga a respectar les restriccions d'ús del servei imposades per "www.naturalezadearagon.com".

SISENA. - "AIM" no serà responsable dels errors que es puguin produir en les comunicacions, inclòs l'esborrat, transmissió incompleta o retards en la remissió, no comprometent-se tampoc que "www.naturalezadearagon.com" de transmissió estigui operativa en tot moment. Tampoc respondrà "www.naturalezadearagon.com" en cas que un tercer, violant les mesures de seguretat establertes per "AIM", accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.

"AIM" ha adoptat totes les mesures de seguretat legalment exigides per a la protecció de les dades personals subministrades per l'usuari.
No obstant, "www.naturalezadearagon.com" no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat d'aquestes dades a la seva transmissió mitjançant "www.naturalezadearagon.com".

"AIM" no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud.

"www.naturalezadearagon.com" no controla ni garanteix l'absència de virus informàtics en els serveis prestats per tercers a través del portal que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats al seu sistema informàtic.

Els dispositius d'enllaç que el portal posa a disposició dels usuaris tenen per únic objecte facilitar als mateixos la recerca de la informació disponible a Internet. "AIM" no ofereix ni comercialitza els productesi serveis disponibles als llocs enllaçats ni assumeix cap responsabilitat per aquests productes o serveis.

"AIM" no controla la utilització que els usuaris fan del portal, ni garanteix que ho facin de manera conforme a les presents condicions generals.

SETENA.- "AIM" podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'usuari si detecta un ús del seu portal o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix contrari a les presents condicions generals.

VUITENA.- "AIM" es reserva el dret de deixar de prestar qualsevol dels serveis que integren "www.naturalezadearagon.com", bastant per a això comunicar a la pantalla d'accés al servei. Es reserva, així mateix, el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentacióny condicions del portal, així com els serveis i les condicions requerides per a la seva utilització.

NOVENA.- "AIM" podrá, en cualquier momento, modificar las presentes condiciones generales o introducir nuevas condiciones de uso, incluido el cese de la gratuidad. Dichas modificaciones sólo serán de aplicación a partir de su entrada en vigor.

DESENA.- L'usuari accepta que les dades personals per ell facilitades o que es facilitin en el futur a "AIM", puguin ser objecte de tractament en un fitxer de dades de carà cter personal. Les dades així registrades podran ser utilitzats per a la realització d'estadístiques, la remissió d'informació d'acord amb els gustos de l'usuari, l'administració del servei i la gestió d'incidències.

Dels fitxers així creats serà responsable "AIM". El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d'accedir als fitxers automatitzats, podent exercitar els drets de rectificació, cancelacióny oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, haurà de dirigir una carta signada pel titular de les dades a "AIM" en el seu domicili social, indicant el domicili del titular a fi de remetre-li la resposta de "AIM" a la seva sol.licitud.

El titular de les dades autoritza de manera expressa a "AIM" per cedir les dades a qualsevol entitat associada, o col.laboradora d'aquesta, per a les finalitats de tractament de dades abans esmentades, així com a aquelles entitats a les quals sigui necessari cedir les dades a fi de proporcionar al titular dels mateixos els serveis i productes per ell demanats.

El consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, bastant per a això una comunicació escrita al responsable del fitxer, "AIM", al domicili social a dalt indicat. Aquesta comunicació haurà realitzar-se mitjançant la remissió d'una carta signada pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili per a dirigir-li la resposta de "AIM".

ONZENA. - Amb la finalitat d'agilitzar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari, "AIM" podrà utilitzar "cookies". Les galetes són codis que el servidor introdueix en el disc dur de l'ordinador per identificar l'usuari. Les galetes s'associen únicament amb un usuari anònim, no permetent accedir a dades de caràcter personal ni, en general, a dades del disc dur de l'usuari. Si l'usuari no desitja que s'instal al seu disc dur una "cookie", ha de configurar el seu navegador per no rebre-les.

DOTZENA. - Les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l'espanyola i se sotmeten per a la resolució de tots els litigis que poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Saragossa.Naturalesa a Aragó | Aigua | Fauna | Flora
Geologia | Fongs | Paisatges | Culturales
Ebro | Moncayo | Monegros | Ordesa
Huesca | Teruel | Zaragoza | AragóPasapues - Aviso legal. Associació Aragón Interativo Multimedia. Zaragoza, huesca, Teruel, Internet, Difusio, Naturalesa d'Aragó

Copyright 1996-2024 © All Rights Reserved Framcisco Javier Mendívil Navarro, Aragó (Espanya)

Si vols modificar dades o ampliar la informació subministrada escriu-nos

Avís Legal. Aquesta activitat de la l'Associació Aragó Interactiu i Multimedia
Espera acostar - Aragó a casa teva.
Aigua a Aragó, salut i benestar